Home
Knjiga “Competitiveness as a process”

Knjiga “Competitiveness as a process”

20170601_082225

U naknadi Asocijacije za studije europske zajednice u BiH izašla je knjiga pod naslovom “Competitiveness as a process” urednika Vinka Kandžije i Ioane Panagoret