Home
Prof. Kandžija sudjelovao na međunarodnoj konferenciji u Skopju, 6.-7. studeni 2018.

Prof. Kandžija sudjelovao na međunarodnoj konferenciji u Skopju, 6.-7. studeni 2018.

Predsjednik ECSA BiH prof. Kandžija sudjelovao na međunarodnoj konferenciji „European Integration
Through and Perspective of Cooperation Between Civil Society and Local Authorities” koja je održana
u Skopje 6.-7. studenog 2018. godine. Konferencija je održava u okviru projekta “CSOs Making Local
Democracy Work” financiranog od strane Europske unije, IPA i CEI. Sudionici konferencije bavili su se
pitanjima lokalnog razvoja.