Home
Prof. Kandžija održao predavanje „Prilagodba BiH-a Europskoj uniji – iskustvo Republike Hrvatske, Banja Luka, 30. studenog 2018.

Prof. Kandžija održao predavanje „Prilagodba BiH-a Europskoj uniji – iskustvo Republike Hrvatske, Banja Luka, 30. studenog 2018.

U okviru Jean Moneet projekta „Experiences of Slovenia and Croatia to support the Accession of
Bosnia and Herzegovina to the EU“ kojeg provodi ECSA BiH, a financira Europska komisija prof.
Kandžija održao je predavanje pod naslovom „Prilagodba BiH-a Europskoj uniji – iskustvo Republike
Hrvatske“ u Banja Luci 30. studenog 2018.