Home
„Economic Integration: Theory, Cooperation and Perspective – Adjustment of Western Balkan States to European Union”, Zagreb, 17.-18. listopad 2019

„Economic Integration: Theory, Cooperation and Perspective – Adjustment of Western Balkan States to European Union”, Zagreb, 17.-18. listopad 2019

Asocijacija za studije Europske zajednice u Bosni i Hercegovini (ECSA BiH) u suradnji sa Libertas međunarodnog sveučilišta i Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Osijeku te ostalim partnerima organizirala je znanstvenu konferenciju „Economic Integration: Theory, Cooperation and Perspective – Adjustment of Western Balkan States to European Union“ u Zagrebu, 17. listopada 2019. godine